Voor een betrouwbare administratie

Wanneer je personeel gaat aannemen dan ga je hen salaris uitbetalen. Hiervoor heb je een salarisadministratie nodig. Omdat je als werkgever als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen aangemerkt wordt, zul je maandelijks aangifte loonheffing moeten doen en het juiste bedrag aan loonheffingen aan de belastingdienst af moeten dragen. Het is raadzaam om het voeren van een salarisadminstratie uit te besteden. Het is specialistisch werk en er is speciale software voor nodig.

Wij helpen je graag met het voeren van jouw salarisadministratie. Wij rekenen hiervoor een vast tarief per opgemaakte loonstrook en géén opstartkosten.


Aannemen van personeel

Wanneer je als ondernemer personeel in dienst gaat nemen ben je werkgever. Wat komt er zoal kijken bij het aannemen van personeel?

Om te beginnen ga je een arbeidsovereenkomst aan, waarin je afspraken vastlegt over het salaris, te werken uren, vakantiedagen, etc. Als werkgever ben je ook verplicht om loonheffingen op het loon in te houden en de identiteit van de medewerker vast te stellen. Hiervoor laat je de medewerker een loonheffingsverklaring invullen en neem je een kopie van het identiteitsbewijs van de medewerker op in je administratie.

Als dat allemaal gebeurd is, moet er een salarisadministratie ingericht worden (speciale software). In de salarisadministratie wordt het juiste netto loon berekend en wordt de salarisspecificatie (loonstrook) aangemaakt. Ook wordt er (automatisch) een berekening van de loonheffingen gemaakt en wordt er een aangifte bij de belastingdienst ingediend.

Denk ook vooral aan het afsluiten van aanvullende verzekeringen. 

Onze dienst bij het voeren van de salarisadministratie

Wanneer je de salarisadministratie aan ons uitbesteedt, regelen wij een heleboel zaken voor je.

Je krijgt van ons een format voor een arbeidsovereenkomst. Deze kun je aanpassen of één op één overnemen. Ook krijg je van ons het format van een loonheffingsverklaring.

Met jouw toestemming vragen wij een loonheffingsnummer voor je aan en richten de volledige salarisadministratie in. Daarbij zorgen wij ook voor een juiste toepassing van alle CAO bepalingen, indien van toepassing. Wij zorgen er dan voor dat je iedere maand de salarisspecificaties en de loonaangifte per email ontvangt.

Wat moet je zelf dan nog doen? Zorgen dat wij alle eventuele veranderingen ontvangen, verzenden van de salarisspecificatie aan de werknemers en het betalen van de loonheffing aan de belastingdienst.

Wij kunnen naast deze standaard dienstverlening ook nog de volgende optionele diensten verzorgen:

Het aanleveren van de maandelijkse loonjournaalpost. Deze moet in jouw administratie verwerkt worden. Indien je jouw administratie bij ons ondergebracht hebt, gebeurt dit automatisch.

Ook kunnen wij zorgen voor het aanleveren van een SEPA bestand die ge-upload kan worden bij je bank.

Tot slot kunnen wij ook zorgen voor het doen van periodieke aangiftes bij het pensioenfonds en het verzenden van de salarisspecificatie naar de werknemers via email.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.